ExteriérZahrada

Ekologie či úspora? Dva pohledy na zelené střechy

zelené střechy

S letními vedry se opět na pořad dne dostalo oblíbené téma posledních let, které už z veřejného prostoru jen tak nezmizí. Ano, fenomén tzv. zelených střech. Jak je možné se na tento konstrukční prvek dívat? Dva základní pohledy, spolu s vysvětlením jednotlivých variant zelených střech, budou představeny v tomto textu.

Úsporný prvek

Jak již bylo zmíněno výše, právě v období teplotních extrémů přicházejí na scénu benefity, které zelená střecha poskytuje. Ať už je teplo nebo zima, díky výborné izolaci, kterou zelená střecha poskytuje, může být v interiéru domu zachována příjemná teplota, bez vynaložení vysokého množství energie do vytápění či chlazení.
Díky tomu se snižuje množství spotřebované energie a díky tomu i vaše účty za ni.

Ekologický prvek

Z ekologického pohledu přináší zelená střecha dva hlavní benefity. První leží v menší energetické náročnosti. V prvním pohledu byl tento fakt hodnocen z pohledu ekonomického, ale z pohledu ekologa má jistě své výhody, že není třeba vyrábět tolik energie.
Dále je díky tomu dosahováno, především ve větších městech, návratu zeleně a čistšího vzduchu do center měst, odkud mnohdy už vymizel.
Jak tedy vidíme, zelené střechy jsou zajímavé v zásadě pro dva druhy lidí.

Není střecha jako střecha

Jak bylo řečeno výše, důvody pro pořízení zelené střechy se mohou lišit. Stejně tak se ale liší i střechy samotné.
Prostá definice zelené střechy je jednoduchá. Jedná se vlastně o jakoukoliv střechu, která je pokrytá vegetací. Liší se pouze v provedení. Velmi důležité je rozdělení střech na extenzivní, intenzivní a polointenzivní.
U extenzivních střech tvoří převažující vegetaci sukulenty, doplněné o další skalkové rostliny a kameny samotné. U polointenzivních střech jsou již přítomny i trávníky a další trvalé rostliny. Nakonec u intenzivních je možné spatřit i větší dřeviny. Extenzivní střechy nevyžadují přílišnou péči ani v době sucha. Zatímco střechy intenzivní a polointenzivní vyžadují minimálně závlahu v nejsušších obdobích roku.
Zelenou střechu lze samozřejmě realizovat i na šikmých střechách, i když obvykleji se volí pro domy se střechou rovnou.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 95 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář