Rady a tipy

Výběr pozemku pro stavbu rodinného domu. Na co si dát pozor?

pozemek

Rozhodnout se pro správnou lokalitu, ve které bude stát váš budoucí rodinný dům, není jen tak. Je přitom třeba zvážit spoustu faktorů, které budou mít přímý vliv na kvalitu bydlení. Základem ovšem je, že se vám na daném místě bude líbit a v jeho blízkosti bude dostupná občanská vybavenost, která k modernímu životu patří. Na co si tedy dát pozor?

Zjistěte si, komu pozemek patří a jeho právní stav

U vyhlédnutého pozemku byste si měli vyhledat informace o tom, kdo je jeho vlastníkem, existuje-li k němu věcné břemeno, jak je právně ošetřena přístupová cesta. Tato data je možné dohledat v katastru nemovitostí. Najdete je na listu vlastnictví.

Neméně podstatné je, kde a jak je pozemek evidován a jestli se jedná o stavební pozemek, což znamená, že je určen k zastavění. Určitě si budete muset prohlédnout územní  a regulační plány dané obce či města, kde to zjistíte. Stavební povolení je totiž možné získat zpravidla tehdy, když pozemek odpovídá pravidlům v těchto plánech stanovených. Zde také zjistíte, jestli se třeba v blízkosti vyhlédnutého pozemku neuvažuje o stavbě dálnice, což by nebylo milým překvapením.

Ochranné pásmo či chráněná oblast

Kromě toho je nutné zvážit, jestli se pozemek nenachází v záplavovém území či mu nehrozí sesuv půdy, protože se nachází ve svažitém terénu. Ověřit byste si měli, jestli neleží v ochranném pásmu nebo v chráněné oblasti, což by představovalo určitá stavební omezení. Týká se to většinou pozemků v blízkosti železnice, dálnice, elektrického vedení, vodního díla.

Inženýrské sítě

Na nákladech na bydlení se promítne další fakt – existence inženýrských sítí na pozemku či v jeho blízkosti. Zde hovoříme o elektřině, plynu, vodě a kanalizaci. Jejich lokalizaci by vám měli ukázat na stavebním úřadě nebo správcové jednotlivých sítí. Za pozornost určitě stojí i to, jestli je možné na pozemku vybudovat vlastní studnu. 


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 95 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Napsat komentář